Kulttuurituotanto, kulttuurituottaja ? – opiskeluistani

Monet ovat kyselleet, mikä on tuo epämääräinen ala, jota opiskelen? Mitä se on käytännössä? Mitä aiot tehdä työksesi? Onko kouluun vaikea päästä? Millaiset ovat pääsykokeet? Opiskelen kulttuurituotannon koulutusohjelmassa Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Mikä ihmeen kulttuurituotanto? Mikä ihmeen kulttuurituottaja? Aionkin nyt hitusen selvittää tätä alaa ja omia ajatuksiani siitä. Vuorossa on tietopainoitteista koulujuttua, olkaa hyvät.

Metropolian nettisivuilla kerrotaan tutkinnosta seuraavaa:

Tutkintonimikkeeseen kulttuurituottaja (AMK) johtavat opinnot antavat perusvalmiudet kulttuurituotannon eri osa-alueilla asiantuntijatehtävissä työskentelemiseen tai yrittäjänä toimimiseen niin kaupallisissa, julkisissa kuin kolmannen sektorin organisaatioissa.

Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä.

Opinnot perehdyttävät kulttuurintuntemukseen, kulttuurin rahoitukseen ja taloushallintoon, markkinointiin ja tiedotukseen, juridiikkaan, johtamis- ja ryhmätyötaitoihin, kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen, viestintä- ja mediataitoihin, kulttuuriproduktioiden tuotantoprosesseihin, alan tutkimusmenetelmiin sekä tietoteknisten sovellusten käyttöön.

Itse tiivistäisin kulttuurituottajan tekevän tulevaisuudessa seuraavaa: kulttuuritapahtumien, kulttuurin kentän projektien sekä hankkeiden järkkäys ja organisointi, sekä johtaminen ja hallinta. Tämä pitää sisällään viestintää, vuorovaikutusta, palkan laskua ja –maksua, lupien hankintaa, työntekijöiden hankkimista, tehtävien delegointia, markkinointia ja mainostusta, rahoituksen hankkimista, sponsorien ja yhteistyökumppanien metsästystä, paperihommia ja pyrokratiaa, tarjouspyyntöjen lähettämistä ja vaikka mitä muuta. Pelkistetysti voisi sanoa, että kulttuurituottajana toimiminen on kaikki taiteen ja yleisön välillä. Kulttuurituottaja pitää tapahtumien ja hankkeiden lankoja käsissään, tietää missä mennään ja mikä työtehtävä on kenenkin vastuulla. Tuottaja tietää kuka hoitaa graafisen suunnittelun, kuka tekniikan, kuka vastaa tarjoiluista, kuka tiedotteista, mutta välttämättä hän ei hoida näistä itse konkreettisesti mitään.

Alalta valmistuneita nähdään muun muassa seuraavissa tehtävissä:

• tapahtumien ja festivaalien tuottajana

• tapahtumatuotantoyrityksissä

• mainos- ja media-alalla

• musiikkibisneksessä

• kulttuuriviennin parissa

• kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä

• julkisen sektorin kulttuuritehtävissä

• kulttuurialan yrittäjänä

Usein opiskelijoiden kiinnostus on rajautunut, tai rajautuu opiskelun myötä, tiettyihin kulttuurin osa-alueisiin: tanssiin, musiikkiin, teatteriin, muotoiluun, kirjallisuuteen, kuvataiteeseen, urheiluun… tai vaikka minkälaisiin muihin juttuihin. Toiset taas kokevat esimerkiksi lasten tapahtumat omikseen, toiset suuntautuvat järjestämään juhlia- ja kutsuvierastilaisuuksia yrityksille ja muille asiakkaille. Oma kiinnostukseni on tällä hetkellä vahvasti muodin, muotoilun ja kuvataiteen parissa. Luultavasti haluan suurimman osan työurastani viettää Suomessa, työskennellen nuorten aikuisten tai tätä vanhempien parissa. Olisi mahtavaa olla järjestämässä muotitapahtumia tai pyörittää omaa pientä kuvataidegalleriaa. En kuitenkaan tavoittele suurta sankaritarinaa, vaan haluaisin supertuottajan sijasta olla aivan tavallinen ihminen, inhimillinen olento.

Tähänastiset opintoni ovat sisältäneet muun muassa tutustumista eri taiteenaloihin, tapahtumatuotannon taloutta ja alalla useimmin esiintyviä matemaattisia juttuja, projektinhallinnan pohdintaa, viestinnän opintoja, excel-taulukkolaskennan perusteita ja esimerkiksi graafisen suunnittelun ja kuvallisen viestinnän alkeita. Opintoihin kuuluu myös vapaaehtoisia opintoja, esimerkiksi festivaalituottamista, valokuvausta tuottajan työssä, projektihallinan sähköisiä työkaluja sekä nyt design-pääkaupunki-aikana yhteistyökurssi Metropolian muotoilun oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelijoille pyritään luomaan vahva kulttuurituntemus, sekä matemaattiset ja kielelliset taidot. Opintojen tarkoituksena on valmistaa tuleviin organisaatiotehtäviin.

Opiskelun mahdollistavat kulttuurin ja luovan alan töihin tutustumista, oman osaamisen syventämistä sekä tulevaisuuden työkentän osaajiin verkostoitumista. Tärkeä osa opintoja on konkreettinen tekeminen, sillä ainakin itse olen sitä mieltä, että alaa oppii parhaiten tekemällä ja näkemällä läheltä tuotantoprojektien tekemisen. Opiskelen vasta ensimmäistä vuotta, mutta jo nyt tuotan erästä Metropolian sisäistä teatterijuttua ja olen harjoittelijana Kuvataideakatemialla Kuvan Kevät –näyttelyn tuotantotiimissä. Tänä keväänä aloitin myös täysmittaisen harjoitteluni Vantaan Taitelijaseuran Galleria Gjutarsissa, jossa työskentelen myös ensi kesän läpi. Opiskeluajan yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin verkostoitua alan osaajien kanssa ja puskea jalkaa oven väliin. Alan työllisyystilanne on huono, joten on tsempattava löytääkseen omat työrakonsa kaiken kulttuurimassan keskeltä.

Olen todella innoissani tästä alasta. Olen järkkäilijä-tyyppi ja rakastan käyttää aikaani kulttuurin parissa. Lisäksi akateemisuus ei ole minun juttuni. Vaikka lähdinkin lukiosta hyvin arvosanoin, niin huomasin jo siellä, ettei lukemisen kautta oppiminen ja kirjojen pänttääminen ole juttuni. Opin huomattavan paljon paremmin tekemällä, kuin kuuntelemalla ja myös nautin saada asioita tehdyksi. Haluan tutustua niin kotimaan- kuin ulkomaailmankin kulttuurikenttään yhä paremmin ja kasvattaa osaamistani ja ammattitaitoani. – Liian romantisoitua kuvaa ei kulttuurituotannon alasta kuitenkaan kannata tehdä. Totuus on, että työllistymisluvut ovat surulliset, ja moni joutuu etenkin uransa alkuvaiheessa tekemään työtä ilman palkkaa, ja myöhemminkin uralla joutuu harmittavan usein kohtaamaan oman ammattitaidon ja palkan kehnouden ristiriidan. Työ on usein koneen ääressä, puhelin korvalla istumista ja paperihommien hoitamista. 8-16 –työajasta haaveilevien on hyvä muistaa, että tälläiset työajat ovat harvinaisia tällä alalla. Tätä duunia pystyy tekemään ilman tutkintopapereita, mikä lisää painetta työnhakuun. Pitää olla sitkeä ja luja, sietää stressiä ja hallita hermot.

Näistäkin ehkä ikävistä seikoista huolimatta uskaltaisin kuitenkin suositella alaa, realiteetit on kuitenkin muistettava. Harvemmin muutkaan kultturialat ovat baskeri päässä istuskelua ja kolmemetrisen patongin mutustelua. Kulttuurituotanto on uusi opiskeluala, ja koko sana on syntynyt vasta viimeisten vuosien saatossa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ala syvenee ja laajenee koko ajan. Ja vaikka sanoinkin, että näitä hommia voi tehdä ilman tutkintoa, niin yhä enemmän työnhaussa painotetaan ammattimaista otetta ja kokemuksen lisäksi myös alan teoriaa ja tietoutta. Siispä uskaltaisin ehdottaa opiskelua sen sijaan, että työmarkkinoille lähtee kourallinen kokemusta mukanaan.

Mitä Metropoliaan tulee itse opiskelukouluna, niin uskallan suositella lämpimästi. Kulttuurituotannon opiskelijoilla on Arabian yritystalossa Helsingin Arabianrannassa oma suloinen kerroksensa, jossa on olohuoneet ja luokat ja kaikki. Ja keittiön kaappiin voi tuoda oman kahvikupinkin. Paljon on puhetta siitä, että Metropolia painottaa liiketaloutta ja matematiikkaa, mutta itse koen sen lähinnä realistisen työkentän vastaanottamisena: suuri osa yhteiskuntaa pyörii nykyään rahan ympärillä, meidän opinnoissa tätä seikkaa ei unohdeta. Tapahtumatuottanon talouden kurssi on käytävä, mutta salaisuutena voin kertoa, että ei meidänkään luokka se lahjakkain matematiikassa ole. Kyse on enemmänkin siitä, että ymmärtää myös kulttuurin olevan yhä enemmän ja enemmän bisnestä. Metropolian koen myös hyväksi sijaintinsa vuoksi, sillä pääkaupunkiseudulla riittää alan työtehtäviä paljon enemmän verrattuna muihin seutuihin, ja näin verkostoituminen opiskeluaikana ei ole ongelma. Nämä ovat kuitenkin mielipideseikkoja, joista saa ja kannattaakin olla montaa mieltä. Hyvää olen kuullut muistakin kouluista ja myös kritiikkiä omastamme. Jos ala kiinnostaa, niin kannattaa tutustua koulujen nettisivuilta löytyviin materiaaleihin, ja etsiä sieltä se itselleen sopivin koulu.

Muutama onkin sähköpostilla lähestynyt ja kysellyt pääsykokeista tulevia hakuja koskien. Itse hain ensimmäistä kertaa vuonna 2009 puolitosissaan ja tietämättä alasta oikein mitään. Silloin en panostanut ennakkotehtäviin ja tieni tyssäsi jo alkumetreillä. Viime vuonna ymmärsin kuitenkin olla tosissani ja sain ylpeänä juosta maaliin saakka. Hakijoita on joka vuosi monia satoja, muistaakseni viime vuonna noin 650. Ennakkotehtävien perusteella pääsykokeiden ensimmäiseen vaiheeseen kutsuttiin 100 hakijaa. Ei kannata pelästyä tätä pronsenttilukua, koska ennakkotehtäviä lähettää hakeneista vain arvioltani puolet, ellei vähemmänkin. Ensimmäinen pääsykoepäivä oli kolmivaiheinen:

– matemaattinen tehtävä: monia pieniä matikkapulmia tunnin sisään ratkaistavaksi

– äidinkieltä- ja kirjallista viestintää mittaava tehtävä: “kirjoita lehtijuttu näiden artikkelien pohjalta”

– haku-tehtävä: “haet päätuottajaksi tänne ja tänne. Kirjoita hakemus”

Ensimmäisen pääsykoepäivän pisteiden perusteella kutsuttiin toiseen pääsykoepäivään 50, eli puolet ensimmäiseen päivään osallistuneista. Toinen pääsykoepäivä kestää kunkin hakijan osalta vain noin 15 minuuttia, sillä kyseessä on haastattelu. Haastattelulla on suuri prosentiaalinen vaikutus valintaan, joten sinne asti pyristelleiden ei kannata löysäillä toisella etapilla. Haastatteluiden perusteella hakijoista 15 valitaan koulutusohjelmaan. Suhteellisen rankka seula, mutta itse nautin kovasti pääsykokeista. On mahtavaa laittaa itsestään kaikki likoon.

Lopuksi kai tiivistäen, että tuottajan työ on kai kutsumus. Mutta eiköhän kaikki työtehtävät ole loppujen lopuksi? Menestykseen on mahdollisuudet kovalla työnteolla, mutta mahdollisuudet on myös ihan tavallisen ihmisen työuraan, ilman glitteriä ja supersankareita.

Toivottavasti minusta tulee isona juuri jotain minulle sopivaa.
Henriikka

Lähteet: metropolia.fi
Kuvat: weheartit.com

69 kommenttia

 1. Gajsa 5.3.2012

  Tää on kylläkin Humakin video, mutta samasta aiheesta, eikö?

  Ihanat kuvat!

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   Kyllä vain! Hyvä idis tuollainen video-juttu. Ja juu kiitos, valokuvat inspiroivat kyllä niin suuresti huh huh. Kunpa sitä itsekin osaisi kuvata noin ammattimaisesti!

   Vastaa
 2. Ida 5.3.2012

  Kuulostaa kyllä oikeasti tosi mielenkiintoselta alalta. :) Ei ehkä kuitenkaan oma juttu tuo koulu, kun olen niin jumalattoman sukka ollut aina matikassa. :D

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   Ja onkin tosi mielenkiintoinen! Ja tiedätkö, siitä matikasta ei tarvitse huolia. Itsehän kirjoitin siitä kirjoituksissa A:n haha.

   Vastaa
 3. laura 5.3.2012

  tää oli tosi mielenkiintonen postaus ja kerroit tosi monipuolisesti alasta ja tätä oli kiva lukee :) aikasemmin oon pohtinu just tämmösen opiskelun vaihtoehtoi ja tää anto paljo intoo ja potkuu! kiitos :)

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   Hei ihan mahtavaa, tää olikin tarkoitukseni. Että joku saisi tästä irti, jotakin muuta kuin mitä jo koulujen nettisivut kertovat. Kiitos kommentista.

   Vastaa
 4. Janina 5.3.2012

  oi kiitos tästä! oonkin miettinyt et pitäis kysäistä tästä sun opiskelusta mutta näköjään ei tarvinnut. mahtavaa kuulla oikeasti alan opiskelijan mielipide kun tuo ala (monien joukossa) kiinnostaa:)

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   On tullut jo niin monta kyselyä, että ajattelin vihdoin ottaa itseäni niskasta kiinni ja rustata jutun. Tsemppiä oikean alan löytämiseen!

   Vastaa
 5. reetta 5.3.2012

  oi, kiitos paljon mielenkiintosesta jutusta! myös sinne kouluun päin on mahdollisesti hakupaperit lähdössä, joten tää oli oikein antoisaa tietoa. :)
  ps.sun blogi on parhautta!

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   Kiitos kovasti sinulle, ja huikee juttu että tää juttu pysty tarjoamaan jotaki uutta ja tarpeellista infoa. Onnea hakuihin ja alan löytämiseen sinullekin!

   Vastaa
 6. ALINA 5.3.2012

  hyvä henru! kolmimetrinen patonki <3

  Vastaa
 7. Kultalintu 5.3.2012

  Kiitos tästä postauksesta! Haaveilen just tällä hetkellä kulttuurituottajan ammatista ja hain tänään yhteushaussa opiskelemaan kys. alaa Humakiin ja Metropoliaan :)

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   HYVÄ HYVÄ! tämä on oikein hyvä ala, jos löytyy vaan innostusta ! Toivottavasti paikka aukeaa.

   Vastaa
 8. blandad. 5.3.2012

  ”Toivottavasti minusta tulee isona juuri jotain minulle sopivaa.” Tää on hienosti sanottu, tätä pähkäilen vieläkin vaikka valmistumisesta tulee tänä vuonna viis vuotta. Mut elämä kuljettaa.
  Tsemii opintoihin ja jos johonkin kannattaa panostaa, alalla kuin alalla, verkostoitumiseen ja suhteiden luomiseen!

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   Elämä kuljettaa, todellakin. tarvitseeko sitä oikeasti ”isona” olla mitään niin kovin ihmeellistä?

   Tsemppiä myös sinulle siihen ”elämän kuljetukseen” :-)

   Vastaa
 9. Anna 6.3.2012

  Wautsi wau! Sinusta tulee hyvä kulttuuriamanuenssi/kulttuurijohtaja. Sen kertoo tuo järjestämäsi työpöytä. Juuri tuota asennetta pitää olla, just eikä melkein asennetta. Työelämässä ollessani olin lähellä taidemaailmaa, jossa näin mitä se on. Onnea opintoihin!

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   Toivottavasti minusta tulee oikein hyvä tässä jutusssa! Kuvat ovat kuitenkin valitettavasti internetin syövereistä, kyseessä ei siis ole aivan oma kirjoituspöytäni kuitenkaan. Oi kunpa olisikin!

   Vastaa
 10. hennaaa 6.3.2012

  jeee kiitos tästä postauksesta, auttoi mua tosi paljon, vaikka tällä hetkellä olenkin kallistumassa hengähdystauon puolelle. ja tietysti toi työllisyystilanne laittoi miettimään asioita muutenkin uudelleen. toisaalta olen itselleni luvannut, että teen sitä mistä nautin, vaikka se olisikin huonompi palkkaista tai vaikeammin tavoitettavissa.

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   GREAAATT. Tiedätkö, vaikka olisit kallistumassa hengähdystauon puolelle, niin kannatan ehdottomasti hakemista jo nyt. Mieti miten paljon rennompi se hengähdystauko on, kun se opiskelupaikka olisi jo mahdollisesti lapasessa?

   Tsemppiä valintoihin!

   Vastaa
 11. Peeta 6.3.2012

  Mainio postaus, toi kyllä kiinnostais muakin.. Tosin aion nyt vetää tällä muotoilijan tutkinnolla ja koitan päätyä myös tommosiin hommiin! hehe :) hei verkostoidutaaks sinne kallion kuppilaan joku päivä?

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   Voi olla aivan hyvin mahdollista, että pääsetkin tutkinnollasi näihi kuvioihin. Ei siis porobleemaa. Ja hei, verkostaudutaan vaan! Missä mitä häh?

   Vastaa
  • Peeta 7.3.2012

   mää lisään sut äfbee :)

   Vastaa
 12. Anonymous 6.3.2012

  Ei taida kulttuurintuottamisessakaan pärjätä ilman englanninkieltä. Niinpä tässä on helppo viiden sanan sanakoe pätevyysnäyttönä. Suomesta englanniksi. Have fun!

  1. kenkälusikka
  2. rikesakko
  3. hakaneula
  4. tärykalvo
  5. neppari

  – Culture Indulger

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   Ihan mahtava! Jätän tämän tietovisan viisaammille, sillä ammattillisen englannin -kurssini on vielä edessäpäin. Voit sitten kysäistä uudelleen, sitten kun olen VALMIS kulttuurituottaja. Sillä eihän minun vielä tarvitse näitä juttuja osata.

   Vastaa
 13. katja 7.3.2012

  opiskelin itse seamkissa kulttuurituotantoa. ehdin olla vuoden ja suorittaa puolen vuoden harkan ennen kuin tajusin ettei se koulu vaan oo mua varten. seamk painottaa ihan liikaa sosiokulttuurista puolta ja ehkä vähän jopa musiikkipuolta. jopa mun makuuni. siksi opiskelut jää tosi yksipuolisiksi. tänä vuonna aion hakea humakkiin ja metropoliaan lukemaan kutuksi:) ihmisten hulluus tuolla koulutusalalla teki sellaisen vaikutuksen, että en oo täysin luovuttanut alan suhteen, vaikka yksi koulu ei mulle sopinutkaan;D

  Vastaa
  • Henriikka 7.3.2012

   Joo, olen kuullut että aika monessa paikkaa musiikkia painotetaan paljon. Se tietysti johtuu siitä, että sillä alalla on niin paljon järjestettävää. Itse en oo meidän koulussa huomannut seuraavaa, vaikka toki musiikistakin puhutaan paljon. Tsemmpiä hakuihin ja sen oman jutun löytämiseen. Kyllä se sieltä tulee, hiljalleen :-)

   Vastaa
 14. Anna 24.3.2012

  Voi miten mielenkiintoinen postaus! Teen itse juuri parhaillaan ennakkotehtäviä Metropolian kulttuurituotantoon ja olen valtavan innoissani alasta. Olen todella kehno matematiikassa, joten voisitko hieman avata, millaisista matikkapulmista mahtaa olla kysymys? :)

  Vastaa
  • Henriikka 25.3.2012

   Heippa! Mahtavaa, meidän kouluun vai jei!

   Matikkapulmat olivat loogisia, sellaisia joihin alalla voisi törmätä: palkanlaskua, veroja, tarjouspyyntöjä yms. Päättelyä ja sellaista! Olisko ollut joku prosenttilaskukin. Laskin mukaan!

   Vastaa
 15. Anonymous 30.3.2012

  Heii! Kuinka pitkään, siis monesta moneen kulttuurituotannon ensimmäisen osion pääsykokeet kestävät suunnilleen :)

  Vastaa
  • Henriikka 31.3.2012

   Heippa sinulle!

   Ensimmäinen osio on jaettu kahteen ryhmään: aamupäivä ja iltapäivä. Molemmat ovat kestoltaan noin 5 tuntia.

   Vastaa
  • Henriikka 31.3.2012

   Eli matikkatehtävään oli tunti, kirjalliseen tehtävään tunti ja hakutehtävään tunti! Sitten kun tauot yms. infoilut päälle niin taisi kestää about neljä-viisi tuntia.

   Vastaa
  • Henriikka 31.3.2012

   Toivotaan, että muistan oikein. Hirveetä selitystä!

   Vastaa
 16. Elina 22.4.2012

  Kiitos paljon hyvästä tietoiskusta! :) Ihan googlailemalla päädyin tänne, kun etsiskelin lisäinfoa kulttuurituottajan hommista. Itekin hain tän kevään yhteishaussa Metropolian kulttuurituotantoon, toivottavasti tulis edes kutsua pääsykokeisiin. :) Vaikuttaa kyllä tosi kiinnostavalta! Sä kun sitä koulua itekin käyt, ni osaatko sanoo miten hyvin siellä kulttuurituotannon tiloissa pystyy liikkuu pyörätuolilla, onko paljon portaita? =)

  Vastaa
  • Henriikka 25.4.2012

   Hei aivan mahtavaa! Juuri tälläistä apua ajattelinkin tästä olevan. Toivottavasti onni on kohdallasi valinnoissa ja nähdään sitten ensi syksynä koulussa.

   Kulttuurituotantohan on erillään muista metropolian rakennuksista, sellaisessa kerrostalossa. Liikkuminen ei pitäisi olla ongelma, sillä talossa on hissi ja rakennuksen ulkopuolelle varmaan pystyisi asentamaan jotkut liuskat, että ne pari porrasta pääsisi helposti. Kynnyksistä yms. en oikein osaa sanoa, kun en niistä oikein muista. Ruokalaa meillä ei tässä ole, joten hankalampaa voi olla se, miten lounapaikkoihin pääsee kulkemaan. Kaikki kyllä varmasti hoidetaan sitten, jos asia on edessä.

   Vastaa
  • Elina 25.4.2012

   Okei, kiitti tiedosta! :) Pikku kynnyksistä tuskin on mitään haittaa, ja toi on ihan totta että eihän niihin yleensä tuu kiinnittäneeks mitään huomiota, kunhan marssii yli vaan. ;) Jep, toivottavasti syksyllä nähdään! =)

   Vastaa
 17. Anonymous 16.5.2012

  Hain kanssa teidän kouluun kulttuurituottajalinjalle. :) Kutsu valintakokeisiin tuli postitse ja oon ihan hajalla miten valmistautua! Mä niin haluaisin päästä sisään ja olen valmis vaikka puhkomaan silmäni. En ole mikään kovin hyvä matematiikassa, enkä myöskään mikään intohimoinen kirjoittaja, niin turha tässä odottaa liikoja. Koetilanteissa menen aina ihan lukkoon enkä osaa kirjoittaa rennosti ja aikataulu lisää ahdistusta.

  Olisko jotain vinkkejä miten kannattaisi valmistautua? Oon tehnyt itselleni vähän matematiikka ja kirjoitustehtäviä, hah. :D Kannattaako esim. lukea Hesaria tms? Ainakin puen avonaisen paidan kokeeseen, heh.

  Vastaa
 18. Henriikka 18.5.2012

  Hyvä juttu! mutta älä nyt suotta ole hajalla, tuleehan noita pääsykokeita. Tärkeintä, että menet sinne tekemään parhaasi ja katsomaan sitten mitä ne tänä vuonna hakee. Matikkalaskut ovat loogisia päättelyjuttuja, ainakin viime vuonna, eli veroja ynnä muita. Sellaisia, joita alalla voisi ollakkin. Ehkä prosenttilaskun ja todennäköisyyslaskun kehottaisin opettelemaan, mutta matikka ei siis todellakaan ole suuri osa koetta. Kirjoitusta ei nyt aivan hirveästi pysty opettelemaan, mutta kannattaa ainakin pohtia, että jos pitää pohtia koekirjoituksessa sitä, millaista kokemusta on, niin osaisit nopeasti kirjoittaa valmiuksistasi tähän juttuun. Useana vuonna on pitänyt kirjoittaa hakemus tuottajaksi, johon on pitänyt listata omia valmiuksiaan harrastusten, työkokemuksen ja opiskelujen pohjalta.

  Meen rennosti sinne, oot oma itsesi. Älä ainakaan laita avonaista paitaa, haha, oikeesti. Pukeutumiseen ei kukaan varmaan ekalla kerralla kiinnitä huomiota, mutta etenkin haastatteluihin päästessä on hyvä pukeutua tietenkin siististi, muttei omaa persoonaa piilottamatta. Itselläni oli päällä seuraavanlaiset releet: http://aamukahvilla.blogspot.com/2011/07/pitsia-carlingsilta-viela-alehintaan.html

  Ehkäpä näiden lisäksi kannattaa vielä pohtia, mikä on se sun kulttuuriala, johon ehk haluisit erikoistua. Sitä ne voi kysyä. musiikki, teatteri, kuvataide? Ja jos mahdollista lukea kulttuurin kentästä ja tuottajan työn tämänhetkisestä tilanteesta, niin PRO.

  Toivottavasti ensi syksnä nähdään! Hyvin ne menee.

  Vastaa
 19. Anonymous 18.5.2012

  Tsau,

  Kiitti vastauksesta! Monipuolista kokemusta harrastusten ja työn puolesta mulla on suht paljon ikääni nähden, mikä on varmasti hyvä juttu. Nyt vaan laskin suhaamaan.

  Avoinainen paita olikin väsynyt vitsi, en laita siis. Suurkiitos vielä vastauksestasi, tämä auttoi hurjasti! :)
  Toivottavasti syksyllä nähdään.

  Vastaa
 20. Anonymous 4.6.2012

  Moi! olen myös hakenut nyt Metropoliaan, ja sainkin kutsun haastatteluun. Olen jostain kuullut, että se on englanniksi? Pitääkö tämä paikkansa, ja jos, niin minkä tyylisiä kyssäreitä siellä tulee? Enkku ei oo ihan vahvinta alaa, joten noi huhut vähän pistää jännittää.. Kiitos tästä tekstista, ala on ollut vähän mysteeri mullekkin, joten oli mukava lukea siitä enemmän (:

  Vastaa
  • Henriikka 4.6.2012

   Heii hei sinne ja onnea haastattelupaikasta! JEE, toivottavasti onnistaa.

   Ainakaan viime vuonna haastattelussa ei ollut lainkaan englantia, kaikki oli ihan suomeksi. Kuulin villiä huhua, että joskus oltiin tehty valitus siitä, ettei suomenkieliseen koulutusohjelmaan saisi tehdä päätöksiä englannin kielen perusteella ja siksi tämä käytäntö lakkautettiin. En tiedä pitääkö paikkansa, mutta viime vuonna oli ainakin silkkaa suomea. Kysyvät varmasti mitkä ovat kiinnostuksen kohteitasi kulttuurinalalla, millaisia juttuja haluisit tehdä, mitkä ovat vahvuutesi, mitkä heikkoudet. Miksi pitäisi valita, miksi ei pitäisi valita?

   Toivottavasti tästä oli apua! Tsemppiä ja toivottavasti nähdään syksyllä.

   Vastaa
 21. Anonymous 18.9.2012

  ”Alan työllisyystilanne on huono, joten on tsempattava löytääkseen omat työrakonsa kaiken kulttuurimassan keskeltä.” – Musta oli tosi hassua lukea tätä, koska ainakin itse oon saanut työtarjouksia jo ennen kuin pääsin kouluun. Alalla on todellakin tarvetta työntekijöille, eri asia taas on se, että osaako niitä hakea. Koulussa olessa taas meille on todettu siitä, että vaikka monet sanovat tällä alalla olevan vähän töitä, totuus on aika toisenlainen.

  En tosin sitten tiedä, että suuntauvatko kaikki Metropoliasta tulleet samalle alalle, joka kaventaa varmasti työnsaantia pääkaupunkiseudulla. Itse en sinne hakenut sen takia, että monet tuottajat totesivat ottavansa harjoittelijat mieluiten muualta, koska Metropoliasta tulleilla on heidän kokemuksensa mukaan paljon heikommat ammattitaidon perusosaamiset. No nyt toista vuotta (?!?!?) opiskellessasi, mitä oot tykännyt? :)

  Vastaa
  • Henriikka 22.9.2012

   Heippa, ja hei kiitos viestistä. Mukavia näkökulmia juttuun.

   Alan huono työllistymistilanne on siis mielestäni asenneseikka. Tai ehkä olisin nimenomaan voinut painottaa, että töitä on, mutta ei yhtä lailla tarjottimella kuin vaikka sosiaalialalla. Etenkin tälläisen, joka haluaa suht kapealle sektorille sijoittua, on varmasti nähtävä vaivaa löytääkseen ne itseään kiinnostavat jutut. Mutta uskon ehdottomasti, että hyville tyypeille riittää aina töitä. Palkkaus ynnä muut seikat ovat aluksi tosin välillä vähän niin jä näin. Ja toinen faktahan on, että tällä alalla voi työpaikkoja luoda itse.

   En ihan saanut koppia, mitä tarkoitat kysymyksellä, että suuntautuvatko Metropoliasta tulleet samalle alalle. En itse ole näin kokenut ja olen myös kaikissa duuneissani kuullut Metropolian opiskelijoista ainoastaan positiivista palautetta. Koulu tuskin on täydellinen, mutta liputan kyllä tämän puolesta vakaasti. Tietysti on eri asia sitten jokaisen opiskelijan kohdalla, että jaksaako sitä oppia ottaa vastaan ja kehittää sitten konkretiassa. Toivottavasti itse kuulun näiden ahkerien joukkoon.

   Vastaa
 22. Nora Nykänen 22.10.2012

  Olipas ihanaa ja motivoivaa lukee tää postaus:) Oon ite harkinnu hakevani metropoliaan opiskelemaan kyseistä alaa kunhan lukion saan loppuun. Käyn siis lukion viimeistä vuotta tällä hetkellä. Toki mulla on aikaa miettiä vielä minne lähen opiskelemaan, mutta oon kiinnostunut kulttuurista,muodista ja olis aivan ihanaa joskus päästä järkkäilee erilaisia tapahtumia ja olla osana monenlaisissa järjestelyissä ja tää ala kuullostaa just mun alalta. Mua vaan mietityttää tuo verkostoituminen ja siitä mun pitikin tulla kyselee,et miten verkostoituminen ylipäätään tapahtuu ja onkse pk-seudulla helppoa? Ja että verkostoituminen varmasti auttaa töidenkin saannissa?

  Vastaa
  • Henriikka 31.10.2012

   Heippa Nora. Kiva kuulla, että sama ala kiinnostaa. Täytyy pitää yhtä meidän kulttuurihörhöjen!

   Verkostoituminen = kontaktien luomista. Ehdottomasti yksi tärkeimmistä ”taidoista” ja asioista tällä alalla. Aina täytyis olla joku jolle soittaa, jolta kysyä neuvoa tai palvelua. Laaja verkosto ihmisiä ympärillä olisi se ideaali. Mutta tämähän on ihan luonnollinen seikka? Että se kyllä tapahtuu opiskelujen ohessa. Pk-seudulla on suurin osa kotimaisesta kultuuritarjonnasta tai ainakin suurin osa kulttuuritapahtumista, ja tämän vuoksi myös kulttuuritoimijoita enmmän kuin muulla. Siksi täällä verkostoituminen on varmaankin helpompaa, mutta ei se tietenkään mahdotonta ole muuallakaan. Pitää olla sinnikäs ja jaksaa kehitellä uusia juttuja, kyllä ne kontaktit tulevat sitten ajallaan, ja sitten myös duuni. Hyville tyypeille löytyy ain duunia. Tsemppiä hakuihin!

   Vastaa
 23. siljapulla 9.1.2013

  Moikka! Aion hakea Metropoliaan kulttuurituotannon alalle nyt tulevana keväänä. Osaatko suositella kirjoja/blogeja tai jotain vastaavia, joista voisi olla hyötyä valintakokeita varten? Entäpä mitä osaat kertoa ennakkotehtävistä?

  Kiitos paljon jo etukäteen!

  Vastaa
  • Henriikka 23.1.2013

   Heipähei!

   Onnea paljon valmistautumiseen. Ensi syksynä, kun aikuiskoulutus lopetetaan, otetaankin sisään 30 opiskelijaa, joka on puolta enemmän kuin ennen. Hyvä! Suosittelisin lukemaan Tuottaja 2020-opuksen ja sen lisäksi kannattaa lukea ajankohtaisia kulttuuriuutisia. Kirjojakin varmaan tuottamisesta löytyy, mutta itse näen oman motivaation ja vahvan tuottamishalun vieläkin tärkeämpänä.

   Ennakkotehtävät oli meillä silloin video ja kirjallinen seloste siitä, mitä kokemusta ja rahkeita tuottajan hommaan olisi. Periaatteessa siis puhe vakuuttaakseen oman potentiaalisuutensa. Tämän vuoden ennakkotehtävistä en tiedä mittään, pahoittelut. Persoona ja luonnollisuus ovat kuitenkin ne joita ei kannata piilottaa. Kannattaa myös pohtia visiotaan siitä, mille kulttuurialueelle haluaisi tulevaisuudessa erikoistua.

   Vastaa
 24. nea 31.3.2013

  olen kiinnostunut kulttuurituottajaksi opiskelusta, mutta saatavilla oleva tieto siitä on melko suppeaa. pää täynnä kysymyksiä, mutta postauksesi selkeytti paljon :) suurkiitokset!

  Vastaa
  • Henriikka 1.4.2013

   Hei todella kiva, että juttu auttoi. Jos haluat kysellä lisää, niin kommentoi tai laita mailia. Autan mielelläni.

   Vastaa
 25. Anonymous 29.4.2013

  Hei!

  Silloin kuin hait, pitikö lukea myös joku teos, jonka pohjalta jotain kysymyksiä ja sitten vielä lisäksi nuo matemaattiset ja kirjalliset tehtävät? Kun en oikeen ole saanut selkoa, että kun tänä vuonna on ainakin toi pieni teos luettavana, että onko siihen liittyvien kysymysten lisäksi sitten muutakin kirjallista tehtävää.. Kiitos vastauksestasi! :)

  Vastaa
  • Henriikka 3.5.2013

   Heippa sinulle,

   silloin kun itse hain vuonna 2011, ei meillä ollut minkäänlaista aineistoa luettavana. Meillä kirjalliset tehtävät pohjautuivat yleiseen tietoon ja etenkin omaan kiinnostukseen ja kokemukseen.

   – toivottavasti tämä auttoi! Suosittelen paneutumaan annettuun materiaaliin ja siihen, mitä tuottajan työ käytännössä on. Tsemppiä!

   Vastaa
  • Anonymous 3.5.2013

   Kiitos paljon!! :)

   Vastaa
 26. Anonymous 22.5.2013

  Terve Henriikka

  Kiitos, tiesinkin jo paljon mutta mukava lukea etenkin pääsykokeesta.

  Terveisin
  Samuli

  Vastaa
  • Henriikka 25.5.2013

   Heippa Samuli,
   kiva että tästä oli mahdollisesti jotain jelppiä. Pääsykokeet ovat toki muuttuneet sitten vuoden 2011, mutta toki samojakin juttuja on.

   Tsemppiä, toivottavasti nähdään syksyllä!

   Vastaa
 27. Anonymous 2.7.2013

  Moikka Henriikka :) itseäni kiinnostaa myös hurjasti kulttuurituotanto juuri nyt ja ajattelinkin hakea ensi vuonna juuri Metropoliaan! itseäni hirvitti lukemat, että kuinka monta pääsee sisään, mutta kun kerroit että vain noin puolet oikeasti tekevät jotain asian eteen antoi vähän toivoa sisään pääsemisen suhteen… :D kysyisin vielä siitä videon tekemisestä – ymmärsinkö oikein (siis silloin kun hait, tietääkseni vieläkin on sellainen) että teet videon, jossa vastaat joihinkin kysymyksiin? olisiko sinulla pari vinkkiä tähän – kiitos!
  muutenkin olen tosi kiitollinen kun selvensit asioita alasta, kiitos!!

  Terkuin Emmi

  Vastaa
  • Henriikka 4.7.2013

   Heippa Emmi,

   kiva kuulla että oot kiinnostunut kutuilusta. Ja hae ihmeessä Metropoliaan, kukas sitä tietää vaikka pääsisit kepeästi sisälle!

   – Silloin kuin hain, niin piti ennakkotehtävänä tehdä esittelyvideo itsessään, missä kertoo millaista kokemusta ja koulutusta on alalta. Maksimipituus oli 2 min ja kerroin siinä harrastuksista, opiskeluista ja sen sellaisesta. Ihan rento pätkä olin, istuin sohvalla ja höpötin.

   Ja itse asiassa kun katsoin tämänkin vuoden ennakkotehtäviä, niin sama tehtävä löytyi edelleen:

   ”Tee itseäsi esittelevä ääni- ja kuvatallenne. Kerro tallenteessa vapaamuotoisesti, mitä sellaista kokemusta olet hankkinut opiskelun, harrastusten ja/tai työn kautta, joka mielestäsi antaa valmiuksia kulttuurituottajan opintoihin ja ammatissa toimimiseen. Älä unohda perustietolomakkeessa ilmoittamiasi tietoja! Voit myös täydentää, korostaa ja syventää haun kannalta merkittäviksi katsomiasi asioita.

   Tallenteen pituus on maksimissaan kaksi minuuttia. Tallenteen tulee avautua Windows MediaPlayerilla. Tarkista erityisesti, että tallenteesi ääni kuuluu ongelmitta!

   Tallenteesta arvioidaan sen sisältöä, ei teknistä toteutusta tai taiteellista vaikutelmaa.”

   Toivottavasti tästä oli apua! Aina saa kysellä lisää.

   Vastaa
   • Emmi 16.3.2014

    Terve taas… :D

    Ensinnäkin kiitos vastauksestasi! Kevään yhteishaku on juuri nyt meneillään ja innostus kulttuurituotannosta on vieläkin suuri… Mahdollisuudet sitä pienemmät.

    Mielessäni pyörii eräs kysymys, jota en ole ihan varma pystytkö sitä vastaamaan, mutta en tiedä keneltä muulta voin sitä kysäistä. Tulit ensimmäisenä mieleen, joten! :)

    Miten se tallenne-CV lähetettiin ennakkotehtävänä? Olenko sokea, sillä en löytänyt missään ohjeita sen lähettämisestä…

    Kiitos hurjasti jo etukäteen jos muistat mitään sen lähettämisestä, auttaisit meikäläistä hurjasti!!

    Vastaa
    • Henriikka 17.3.2014

     Moikka!

     Noniin, yhteishaut on päällä. Kovasti tsemppiä koitokseen!

     Mä itse lähetin silloin tallenne-CV:n, eli videon itsestäni silloin levylle poltettuna. Hyvä tapahan olisi esimerkiksi myös muistitikku tjsp, kunhan avautuu Mediaplayerilla. Tallenneen muoto on vapaa, kunhan se toimii ja arvostelijat pystyvät sen näkemään ja kuulemaan.

     Toivottavasti tämä auttoi. Tsemppiä!

     Vastaa
 28. Tanja 7.9.2014

  Moikka!
  Superhyvä tietoisku tää postaus, luin sen ennen kuin päätin hakea kouluun, ja kovan motivaation ansiosta pääsin sisään ja nyt on viikko kulttuurituotannon opiskelua takana!:)
  kirjoitit että sun kiinnostuksenkohteet on muoti, muotoilu ja kuvataide. Onko ne näin parin vuoden aikana pysyneet vielä samoina vai onko tullut uusia kiinnostavia kulttuurin aloja eteen? Itse olen myös hyvin kiinnostunut työskentelemään tuottajana muodin parissa kun omaan jo siltä alalta hiukan kokemusta, niin haluaisinkin sulta kysyä olisiko sulla antaa jotain vinkkiä työharjoittelupaikan suhteen? Olen miettinyt esimerkiksi harjoittelua muotilehdessä, tv-tuotannossa, muotimessujen parissa.. Kamalan vaikea vain päättää mistä sitä rupeaisi kyselemään :D Kiitos vinkeistä jo etukäteen!:)

  Vastaa
  • Henriikka 4.10.2014

   Moikkamoi Tanja ja suuret pahoittelut, että mun vastaamisessa on kestänyt. Tuppaa olemaan vähän kiirus näin syksyisin, vaikka tietysti olisi pitänyt ennättämään aiemmin joka tapauksessa.

   Ja mitä mitä! Ootko sä meillä opiskelemassa vai muualla? Ihan todella paljon onnea. Mä oon myös tosi onnellinen, että tästä postauksesta on ollut hyötyä. Voisin tehdä vielä päivitetymmän version nyt, kun opinnot ovat loppusuoralla.

   Mielenkiintoni noihin kolmeen ovat säilyneet, mutta ehkä olen oppinut näkemään asioita vähän laajemmin. Kiinnostuksen kun ei välttämättä tarvitse olla yhteen tiettyyn taiteenalaan. Olen tosi kiinnostunut mediasta, uudesta kaupunkikulttuurista ja ”hankemaisista” jutuista, en niinkään kertaluontoisista massatapahtumista yms.

   Muodista kiinnostuneena voisit miettiä ensin, kiinnostaako sua enemmän tapahtumat, hankkeet, kotimaat, ulkomaat, media, viestintä ja pr… yms. Sen mukaan lähtisin miettimään vaihtoehtoja. Messut ja muotitapahtumat ovat tietenkin otollisia, samoin muotilehdet ja muotiin liittyvät nettisivustot. Miten pr-toimistot, jotka edustavat muotibrändejä? Tai hankkeet, jotka edistävät esim. kotimaista muotiteollisuutta yms? Vaihtoehtoja on aivan tosi paljon. Tärkeää on enemmänkin miettiä, millaiset asiat kiinnostavat. Ulkomaan harjoittelu on täysin mahdollista myös, etenkin jos on valmis näkemään paljon vaivaa ja valitettavasti tekemään töitä ilmaiseksi.

   Saa laittaa lisäkysymyksiä, jos tulee mieleen jotakin. Toivottavasti tämä auttoi. Ihanaa syksyä.

   Vastaa
 29. Katri 24.9.2014

  Kiitos ihan mielettömän informatiivisesta postauksesta, olen vuosia vähän hapuillut siellä ja täällä eri asioiden parissa ja pohtinut, mikä minusta oikein tulisi. Olen hakenut liiketalouteen, vaatesuunnitteluun ja sosiaalialalle ja nyt taidan olla vihdoin löytänyt sen kaikkia näitä yhdistävän, kulttuurituotannon! En millään malttaisi odottaa ensi kevättä, motivaatio on tosi kova.

  Tyhmänä kysyn vielä sitä, että saavathan kaikki jo mahdollisuuden laittaa ennakkotehtävät matkaan? Ettei ensin virallisten hakemusten ja yo-tulosten perusteella karsita ihmisiä? Nyt vaan toivon myös sitä, että tämä koulutusala tosiaan löytyy vielä koulutustarjonnasta ensi keväänä, kun vielä näkyy Metropolian sivuilla vahvistamattomana.

  Kiitti ihanasta postauksesta!

  Vastaa
  • Henriikka 4.10.2014

   Heippahei Katri ja kiitos viestistäsi.

   Tuntuu, että olet kokenut samaan ahaa-elämyksen kuin minä aikoinaan. Vaikka itse haahuilinkin vain hetken aikaa. Tosi hienoa, että olet löytänyt oman juttusi. Sitten vaan hakemaan, tsemppiä tosi kovasti!

   Siis ehdottomasti kaikki saivat mahdollisuuden laittaa ennakkotehtävät matkaan. Pääsykokeet ovat muuttuneet siitä, kun itse hain, mutta kyllä ennakkotehtävien lähetys on kaikille oikeus. Se karsii jo heti alkuun jyvät akanoista. Moni kun ei jaksa edes ennakkotehtäviä sitten loppujen lopuksi lähettää.

   En jaksa uskoa, että kulttuurituotantoa tiputettaisiin Metropolian listoilta. Se on kuitenkin yksi suosituimmista opiskelualoista. Paljon tsemppiä sulle hakuihin ja laita ihmeessä lisää kysymyksiä, jos tulee mieleen. Kiva, kun sain olla avuksi.

   Vastaa
   • Katri 2.6.2015

    Hain, viime viikolla tärisin pääsykokeissa ja eilen sain kutsun viimeiseen vaiheeseen eli ryhmähaastatteluun, kääääks!! Onko sulla mitään vinkkejä antaa siihen? :) Osaatko yhtään sanoa, onko kyseessä enemmän tehtävä vai ihan haastishaastis, että ryhmässä vastaillaan itseä koskeviin kysymyksiin? Jännittää…

    Vastaa
    • Henriikka 3.6.2015

     Hei ihan mahtavaa, onneksi olkoon. Kliseinen mutta hyvä neuvo on, että olet vaan oma itsesi. Sit vähän laskelmoidusti voit nyökytellä, olla aktiivinen mutta ei hyökkäävä, kysyä ja olla vuorovaikutteinen. Sun mielipiteitä enemmän ne katsoo sun ryhmätyötaitoja ja miten vuorovaikutus toimii porukassa. Hymyillen vaan, reippaasti ja kiinnostuneena.

     Vastaa
     • Katri 3.7.2015

      Moikka! Ennen tuota haastattelua oli tosi paljon kiireitä, joten en ehtinyt käydä katsomassa, olitko vastannut kommenttiini mutta samalla asenteella menin, että olen vain minä enkä mitään muuta! Ja paikka aukesi :) Nyt hirvittää ihan älyttömästi etukäteen, että miten saan yhdistettyä koulun ja työt kun näyttää ainakin ensimmäinen vuosi olevan todella läsnäolopakolista, mutta ehkä kaiken saa jotenkin aina lutviutumaan, heh.


     • Henriikka 7.12.2015

      Ja nyt vasta tämä luin! ONNEKSI OLKOON Katri. Toivottavasti opintosi ovat alkaneet mukavasti ja olet saanut yhdistettyä työn ja koulun. Itse ainakin onnistuin siinä varsin hyvin.


 30. […] tietoa. Kulttuurituottajat valmistuvat ammattikorkeakoulusta ja osaavat järkätä ja organisoida. Aamukahvilla-blogissa kuvaillaan, että ammatti pitää sisällään ”viestintää, vuorovaikutusta, palkan laskua […]

  Vastaa
 31. Ansku 29.2.2016

  Moikka !

  Oon kohta 22-vuotias. Kävin lukiota, lopetin 2. vuoden jälkeen, jonka jälkeen kävin Helsingin maalariammattikoulua ja valmistuin pintakäsittelijäksi. Opiskeluiden ohella oon tehnyt töitä ruokakaupassa. Joks ei todellakaan oo mun juttu. Jostain syystä silti oon vaan jämähtänyt sinne, eikä maalarin hommat kiinnostakaan niin paljon, että töitä hakisin siltä alalta.
  NYT maaliskuussa 2016 alkaa haut ammattikorkeakouluihin. Ja tää kulttuurituottaja kuulostas ihan mun jutulta. Huvittavaa, sillä ei mulla kovin paljon tietoa tai aikasempaa kokemusta alasta :D
  Oon ihan tavallinen dallaaja, joka rakastaa kuunnella musiikkia, tykkään valokuvata (en todellakaan hyvä siinä), käydä festareilla, urheilla, promoon muutamaa klubi-konseptia ja haluun että mun koti on mun näköisesti sisustettu moderni mut silti boheemi. Rakastan taidetta, vaikka siitäkään en tiedä juuri mitään !!!???
  Mä oon tosissaan ensimmäistä kertaa hakemassa ammattikorkeakouluun. Ja ensimmäistä kertaa mul on olo, et HEI täähän ois ihan mun juttu ! Myös mun perhe ja ystävät sanovat, että sopisin alalle.
  Kattelin noita ennakkotehtäviä, hakumateriaaleja ynnämuuta. Googlen kautta päädyin sit tähän sun blogiin, ja tää postaus oli ihan huigee ! Μun motivastio on entistäkin korkeempi tän myötä :D
  Mua vaan mietityttää kun mulla ei oo kokemusta alasta niin mistä alottais ?? Kerronko vaan nää samat jutut mitä tässä hahha harrastukset sun muut ?

  KIITOS !!

  Vastaa
  • Henriikka 15.5.2016

   Moi Ansku! Mun täytyy myöntää, että hoksasin sun kommentin vasta nyt ja oon auttamattoman myöhässä kevään hakujen suhteen sua auttamaan. Haithan, voi haithan? Kuinka pääsykokeet yms. ovat menneet?

   Ainakin kuvailujesi perusteella kuulostaa, että voisit varmasti soveltua alalle. Jo into vakuuttaa. Toivottavasti hait ja vielä pääsetkin. Tsemppiä ja niin paljon pahoitteluja, että viestisti tavoitti vähän jälkijunassa.

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.